Jabal Uhud

Gambar Masjid Nabawi dan Jabal Uhud pada zaman Rosulullah saw

Jabal Uhud pada masa kini dilihat dari atas bukit Rumat (Pemanah)

Nampak Jabal Uhud yang panjangnya 8 KM, & Jabal Rumat di depannya.

Para penziarah sedang mengucapkan salam dan mendoakan Syuhada


Kuburan Sayid Syuhada Hamzah bin Abdul Mutholib & Mush'ab bin Umair

1 Comment:

  1. Indra said...
    wah............... enak ya sering melihat masjid

Post a Comment